"Ett meddelandes värde är  med andra ord mängden av det matematiska eller andra arbete som har utförts av avsändaren och som mottagaren slipper upprepa" Charles Bennet 1985 angående logiskt djup

 

undefined