undefined

 

STENHUGGAREN

S.P. ANDERSSON

FÖDD D 15/4 1834

DÖDAD AF DENNA STEN 22/6 1880

VAKER FÖRDENSKULL TY I VETEN ICKE

HVAD STUND EDER HERRE VARDER KOMMANDE

VÄNNER RESTE STENEN

 

En gravsten från st Pauli kyrkogård i Malmö, nära Värnhem. En av de märkligaste gravstenar jag känner till. Min vän Henrik visade mig stenen igår. Fascinerande.